Premiere la Brăila

De numele Brăilei se leagă multe premiere. Un motiv este că orașul era bogat și avea locuitori înstăriți, alt motiv este că orașul a avut primari destoinici, dornici să lase ceva în urmă.

Albanezul Naum Vechilargi

Familia Vechilargi este o familie de albanezi care a trăit o vreme în Brăila. Primul primar de după plecarea turcilor se pare că a fost un Constantin Vechilargi, iar cărturarul de numele căruia se leagă primul alfabet albanez a locuit și el o vreme în oraș.

Teatrul Maria Filotti. Casa Rally. Teatrul Regal.

Teatrul Maria Filotti

Teatrul Maria Filotti este emblematic pentru Brăila și istoria lui este, într-un fel, istoria Brăilei. A fost han și s-a numit Casa Rally, după numele fraților care au construit-o. Apoi a trecut Regele Carol prin oraș și apoi s-a numit Teatrul Regal. Apoi Dumitru Ionescu, primar al Brăilei, îl lasă moștenire orașului. Și, în fine, primește numele marii actrițe născute Maria Filotti.