Premiere la Brăila

De numele Brăilei se leagă multe premiere. Un motiv este că orașul era bogat și avea locuitori înstăriți, alt motiv este că orașul a avut primari destoinici, dornici să lase ceva în urmă.